دوومیدانی ایران در بازی های آسیایی 2018، امید به مدال بیشتر با ورزشکاران کمتر

به گزارش تور تایلند، دوومیدانی ایران در بازی های آسیایی 2018 جاکارتا 12 نماینده دارد که این تعداد از سه دوره قبل بازی های آسیایی کمتر است.

دوومیدانی ایران در بازی های آسیایی 2018، امید به مدال بیشتر با ورزشکاران کمتر

به گزارش تور تایلند، دوومیدانی یکی از رشته های پایه و مادر است که در این دوره از بازی های آسیایی دوومیدانی ایران 12 نماینده در ماده های مختلف دارد. احسان حدادی و بهنام شیری (پرتاب دیسک)، حسن تفتیان (100 متر و 200 متر)، علی خدیور (200 متر و 400 متر)، رضا ملک پور(400 متر بامانع)، امیر مرادی (800متر و 1500 متر)، حسین کیهانی (3000 متر بامانع و 5000 متر)، شاهین مهردلان و علی ثمری (پرتاب وزنه)، رضا مقدم (پرتاب چکش)، سپیده توکلی (پرش ارتفاع) و الهام کاکلی (200 متر) دوومیدانی کاران ایران در جاکارتا هستند.

حدادی پرافتخار ترین دوومیدانی کار تاریخ ایران در بازی های آسیایی

احسان حدادی در سه دوره پیاپی در بازی های آسیایی حضور داشته است. او با کسب سه طلا پرافتخارترین دوومیدانی کار تاریخ ایران در ادوار بازیهای آسیایی است.

پس از حدادی، حسن تفتیان و حسین کیهانی بیشترین شانس را برای کسب مدال دارند. گرچه تفتیان سابقه حضور در بازی های آسیایی را ندارد اما در سال های اخیر تاریخ سازی های زیادی در دوی سرعت نموده است. او در المپیک ریو برای اولین بار در تاریخ دوومیدانی ایران به نیمه نهایی 100 متر و در رقابت های قهرمانی دنیا نیز برای اولین بار به فینال این ماده رسید.

در بخش بانوان نیز سپیده توکلی ورزشکار باتجربه ای است که سابقه حضور در دو دوره اخیر بازی های آسیایی را در کارنامه دارد.

کاهش تعداد دوومیدانی کاران ایران در بازی های جاکارتا

دوومیدانی ایران در این دوره از بازی های آسیایی هرچند از ابتدا توانست 16 سهمیه از کمیته ملی المپیک بگیرد اما به دلیل رکوردهای پایین بعضی از ورزشکارانش به 12 نماینده در جاکارتا بسنده کرد تا تعداد اعزامی ها نسبت به بازی های آسیایی سه دوره قبل کمتر باشد.

تعداد دوومیدانی کاران ایران در بازی های آسیایی اینچئون 21 نفر (18 مرد و 3 زن)، بازی های آسیایی گوانجو 18 نفر (14 مرد و 4 زن) و بازی های آسیایی دوحه 14 نفر (11 مرد و 3 زن) بود. در جاکارتا اما دوومیدانی ایران 10 ورزشکار مرد و تنها 2 ورزشکار خانم دارد.

حضور دختران دوومیدانی در بازی های آسیایی

اولین حضور دوومیدانی کاران زن ایران بعد از انقلاب به بازی های آسیایی 2002 بوسان برمی شود. در آن دوره پریسا بهزادی در ماده پرتاب وزنه به عنوان نماینده ایران رقابت کرد. بعد از آن مسابقات، تعداد دختران ایران در بازی های آسیایی بیشتر شد به طوری که در بازی های آسیایی 2006 دوحه مریم طوسی، لیلا ابراهیمی و مینا پورسیفی، در بازی های آسیایی 2010 گوانجو لیلا رجبی، لیلا ابراهیمی، سپیده توکلی و مریم طوسی و در بازی های آسیایی 2014 اینچئون لیلا رجبی، مریم طوسی و سپیده توکلی نمایندگان ایران بودند. اما در این سال تنها دو دختر به این رقابت ها اعزام خواهند شد که نشان می دهد تیم ملی بانوان روند رو به رشدی در رده بزرگسالان نداشته است.

سابقه حضور دوومیدانی ایران در بازی های آسیایی

ایران در 14 دوره از بازی های آسیایی حضور داشته است. دوومیدانی ایران در تمامی ادوار به جز بازی های آسیایی 1982 دهلی نو در این رویداد نماینده داشته و در تمامی ادوار به جز بازی های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن و بازی های آسیایی 1986سئول پیروز به کسب حداقل یک مدال شده است. بیشترین تعداد مدال مربوط به بازی های آسیایی 1974 تهران با 8 مدال و کمترین آن مربوط به بازی های آسیایی 1990 پکن و 2002 بوسان با تنها یک مدال است.

عملکرد مدالی دوومیدانی ایران در ادوار بازی های آسیایی:

بازیهای آسیایی

مدال طلا

مدال نقره

مدال برنز

2014 اینچئون

احسان حدادی- پرتاب دیسک

لیلا رجبی- پرتاب وزنه

-

2010 گوانجو

احسان حدادی- پرتاب دیسک

سجاد مرادی- 800 متر

محمد صمیمی - پرتاب دیسک

سجاد مرادی- 1500 متر

کاوه موسوی- پرتاب چکش

-

2006 دوحه

احسان حدادی- پرتاب دیسک

-

احسان مهاجرشجاعی- 800متر

2002 بوسان

-

عباس صمیمی - پرتاب دیسک

-

1998 بانکوک

-

حمید سجادی- 3 هزار مترمانع

جعفر باباخانی- 3 هزار مترمانع

1994 هیروشیما

-

-

-

1990 پکن

-

-

منصور قربانی- پرتاب دیسک

1986 سئول

-

-

-

1982 دهلی نو

بدون نماینده

1974 تهران

تیمور غیاثی- پرش ارتفاع

جلال کشمیری - پرتاب وزنه

جلال کشمیری - پرتاب دیسک

رضا انتظاری - 400 متر

رضا انتظاری - 800 متر

تیم امدادی 4 در 400 متر

فرامرز آصف - پرش سه گام

سلمان حسام - پرتاب دیسک

1970 بانکوک

تیمور غیاثی- پرش ارتفاع

جلال کشمیری - پرتاب وزنه

جلال کشمیری - پرتاب دیسک

-

1966 بانکوک

-

احمد میرحسینی - 3 هزار مترمانع

جلال کشمیری - پرتاب دیسک

تیمور غیاثی- پرش ارتفاع

جلال کشمیری - پرتاب وزنه

1958 توکیو

محمد خلیق رضوی - 1500 متر

محمد خلیق رضوی -800 متر

علی باغبانباشی - 5 هزار متر

علی باغبانباشی -10هزار متر

1951 دهلی نو

علی باغبانباشی - 5 هزار متر

علی باغبانباشی -3هزار متر

-

برنامه رقابت های دوومیدانی در بازی های آسیایی جاکارتا:

شنبه

3 شهریور

25 آگوست

علی خدیور

400 متر-مقدماتی

آغاز از ساعت 8:40

شاهین مهردلان و علی ثمری

پرتاب وزنه - فینال

آغاز از ساعت 16:00

حسن تفتیان

100 متر -مقدماتی

آغاز از ساعت 16:30

علی خدیور

400 متر - نیمه نهایی

آغاز از ساعت 16:15

یک شنبه

4 شهریور

26 آگوست

رضا ملک پور

400 متر بامانع- مقدماتی

آغاز از ساعت 8:30

حسن تفتیان

100 متر -نیمه نهایی

آغاز از ساعت 16:20

علی خدیور

400 متر - فینال

آغاز از ساعت 16:50

رضا ملک پور

400 متر بامانع- نیمه نهایی

آغاز از ساعت 18:00

رضا مقدم

پرتاب چکش - فینال

آغاز از ساعت 18.05

حسن تفتیان

100 متر - فینال

آغاز از ساعت 18:55

دوشنبه

5 شهریور

27 آگوست

سپیده توکلی

پرش ارتفاع - مقدماتی

آغاز از ساعت 6:45

امیر مرادی

800 متر - مقدماتی

آغاز از ساعت 8:00

رضا ملک پور

400 متر بامانع- فینال

آغاز از ساعت 16:30

حسین کیهانی

3000 متر بامانع- فینال

آغاز از ساعت 17:00

امیر مرادی

800 متر - نیمه نهایی

آغاز از ساعت 17:50

سه شنبه

6 شهریور

28 اگوست

الهام کاکلی

200 متر - مقدماتی

آغاز از ساعت 7:15

علی خدیور و حسن تفتیان

200 متر - مقدماتی

آغاز از ساعت 7:30

الهام کاکلی

200 متر - نیمه نهایی

آغاز از ساعت 16:20

علی خدیور و حسن تفتیان

200 متر - نیمه نهایی

آغاز از ساعت 16:30

امیر مرادی

800 متر - فینال

آغاز از ساعت 17:10

حسین کیهانی

5 هزار متر - فینال

آغاز از ساعت 17:55

چهارشنبه

7 شهریور

29 آگوست

الهام کاکلی

200 متر - فینال

آغاز از 16:30

امیر مرادی

1500 متر - مقدماتی

آغاز از ساعت 16:55

علی خدیور و حسن تفتیان

200 متر - فینال

آغاز از ساعت 16:30

احسان حدادی و بهنام شیری

پرتاب دیسک - فینال

آغاز از ساعت 16:50

پنج شنبه

8 شهریور

30 آگوست

امیر مرادی

1500 متر - فینال

آغاز از ساعت 17:10

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 26 اسفند 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: tour-thailand.ir شناسه مطلب: 754

به "دوومیدانی ایران در بازی های آسیایی 2018، امید به مدال بیشتر با ورزشکاران کمتر" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دوومیدانی ایران در بازی های آسیایی 2018، امید به مدال بیشتر با ورزشکاران کمتر"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید