مربا

یک وعده صبحانه در استانبول

با توجه به اینکه صبحانه مهم ترین وعده ی غذایی روز است، مردم ترکیه می دانند چطور این وعده را جذاب تر نمایند و به آن تنوع ببخشند.

20 بهمن 1398